بررسی تاثیر جاذبه‌های زنان در آستانه ادراکی مردان


بررسی تاثیر جاذبه‌های زنان در آستانه ادراکی مردان
در این طرح تحقیقی تلاش شده هست تا بعدی از ابعاد حجاب را که با پوشش دادن به زیبایی زن مانع افزایش آستانه ادارکی مرد و در نتیجه کاهش اختلافات زناشویی و برخی از تشتت‌های اجتماعی می‌شود که شکل تجربی مورد بررسی برنامه داده به بررسی صحت و سقم نظریه "تاثیر مثبت پوشش در حفظ بهداشت روانی جامعه" بپردازد.


بررسی رابطه بین ویژگی های شغلی با ویژگی های شخصیتی و سلامت روان کارکنان پتروشیمی امیرکبیر ماهشهر
محقق سه عامل را بررسی می‌کند: -1 تاثیر عرضه آزادانه طبیعی در افزایش آستانه ادراکی مردان -2 تاثیر عرضه زینت‌های زن -3 تاثیر افزایش آستانه ادراکی مردان در تشت خانواده و محیط اجتماعی برای شرایط بررسی شونده فرضیات سه گانه ذیل طرح شود: -1 ملاحضه زنان زیبا،افزایش آستانه ادراکی مردان را به دنبال خواهد داشت .


بررسی رابطه ساده و چندگانه ویژگی‌های پنج‌گانه شخصیتی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شرکت لاستیک دنا شیراز
-2 با زیباتر شدن پوشش یک زن، وی جذاب تر ارزیابی خواهد شد.


بررسی هوش هیجانی و کارکردهای شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مثبت، منفی، افسردگی و افراد نرمال
-3 با سودجویی یک زن از زیورآلات ، جذاب‌تر ارزیابی خواهد شد.


بررسی نقش تعارض زناشویی، ارزیابی کودک از تعارض والدین و ایمنی هیجانی در خانواده در مشکلات عاطفی و رفتاری کودک
محقق با هستفادهه از روش میدانی اقدام به جمع‌آوری داده‌ها نموده که فرضیات وی توسط روش آماری آزمون فرضیه کای (X)2 با اعتماد 99 % مورد تائید برنامه گرفته هست و از این تجربه نتیجه می‌گیرد که با توجه به افزایش آستانه ادراکی مرد، این افزایش ارزیابی قبلی مرد را از جذابیت همسرش تغییر داده به تشدید اختلافات زناشویی و نیز افزایش حجم طلاق در شرایط یکسان می‌انجامد.


رابطه بین نگرش به عوامل انسانی موثر در بهره‌وری و سبک رهبری با تعهد سازمانی در کارکنان کارخانجات مخابراتی ایران
سپس نظر اسلام را بیان کرده و نتیجه می‌گیرد که اسلام به این امر بی توجه نبوده و زنان را به ابراز احساس خودنمایی و زیبایی دوستی و خودآرایی در محیط خانواده تشویق کرده هست تا هم احساس جلوه‌گری زن و هم احساس زیبایی دوستی همسرش تامین گردد و با حفظ پوشش و حجاب مانع افزایش آستانه ادراکی مردان شود.


اثربخشی مشاوره به شیوه ی تمرکز بر عواطف (EFT) بر افزایش سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد مرودشت


بررسی رابطه بین خشم و رفتارهای ضدتولیدی در بین کارکنان سازمان آب شیراز


72 out of 100 based on 27 user ratings 1202 reviews