بررسی میزان شیوع منابع و علائم استرس در بین استادان دانشگاههای آزاد با اساتید دانشگاههای دولتی


بررسی میزان شیوع منابع و علائم استرس در بین استادان دانشگاههای آزاد با اساتید دانشگاههای دولتی
موضوع سلامت روانی و تاثیر اون بر نحوه رفتار اساتید در مراکز آموزشی و نیز اثر اون بر کارائی و پیشرفت تحصیلی فراگیران، موضوعی هست که اکثریت متخصصان تعلیم و تربیت بر اهمیت اون تاکید بسیار دارند.


بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و هوش عاطفی در میان دانشجویان استعداد درخشان و عادی دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز
حتی گروهی عقیده دارند که این موضوع از میزان اطلاعات و معلومات اونها نیز مهمتر هست .


مقایسه اثربخشی روان درمانی یکپارچه گرای دینی، درمان شناختی-رفتاری و دارویی بر میزان افسردگی و نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به افسرده خو
از طرف دیگر در اکثر کتابهای روانپزشکی و روانشناسی جدید نیز برای توصیف علل بیماریهای روانی و به طور کلی رفتارهای نابهنجار از یک الگو یا تئوری موسوم به هسترس + پیش‌آمادگی صحبت می‌شود.


بررسی تاثیر آموزش راهبردهای حافظه در بهبود حافظه بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (ام.اس)
برپايه این الگو، اکثر بیماریهای روانی، رفتارهای نابهنجار و ناکاآمدیها ناشی از دو عامل پايه ی هست : -1 پیش‌آمادگیها که شامل مسایل ژنتیکی و سایر شرایط زیستی هست .


اثربخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر
-2 هسترس وارد بر افراد می‌باشد.


نقش ابعاد شخصیتی برونگردی و نوروزگرایی و خلق مثبت و منفی در پردازش اطلاعات هیجانی و پاسخ های قلبی-عروقی


بررسی کیفیت زندگی افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و تأثیر ناتوانی و افسردگی بر آن


78 out of 100 based on 43 user ratings 368 reviews