بررسی استرسهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران


بررسی استرسهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران
تغییراتی که در زندگی رخ می‌دهند، بعنوان یکی از شرایط مهم ایجاد فشارهای رولاانی یا هسترس به شمار می‌روند.


اثر ورزش صبحگاهی بر کاهش پرخاشگری نوجوانان با عقب ماندگی ذهنی خفیف 14 تا 18 ساله شهر کرمانشاه
فشارهای روانی مختلفی در دوره‌های تحصیلی بخصوص دوره‌های دانشگاهی وجود دارد که می‌تواند سلامت روانی و جهان دانشجو را به مخاطره اندازد.


مقایسه حافظه کاری، دیداری و شنیداری دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری ریاضی مقطع ابتدایی
افت تحصیلی، یاس ، افسردگی، پایین آمدن اعتماد به نفس ، انزوا و کناره‌گیری، اضطراب و تشویق، شوها ضمه و سایر اختلالات جسمی و روان عوارض هستند که بدنبال فشارهای روان نهایان خواهند شد.


رابطه ویژگیهای شخصیتی، احساس خصومت و آلکسیتایمیا با ابتلاء به بیماری زخم پپتیک
تحقیق حاضر به شناسایی هسترس‌های تحصیلی دانشجویان پرداخت در فاز اول طرح صاحبانی نظری عشار رواین و پیشینه تحقیقاتی اون در خارج از کشور و در داخل کشور مورد بررسی برنامه گرفته هست .


تأثیر بازی‌های وانمودی مبتنی بر قصه‌گویی بر میزان یادداری مطالب درس فارسی در دانش‌آموزان عقب مانده‌ی ذهنی آموزش‌ پذیر پایه‌ی سوم مقطع ا


تأثیر آموزش مدل یادگیری محتوای استراتژیک (SCL) بر ارتقای راهبردهای یادگیری خود نظم‌ده


60 out of 100 based on 15 user ratings 1190 reviews

ارتباط کنش های اجرایی حافظه ی کاری و توانایی ریاضی در کودکان
مقایسه کیفیت دلبستگی به والدین در نوجوانان ناشنوا دختر و خواهران شنوا آنها
رابطه بهزیستی شخصی کودکان عقب مانده ذهنی با بهزیستی شخصی مادران آنها
برآورد مقدماتی میزان پایایی و روایی نشانگر بهزیستی شخصی- مقیاس نارسایی‌های شناختی و نشانگر بهزیستی شخصی- مقیاس بزرگسالان در کودکان عقب‌ ما
بررسی رابطه بین عزت نفس و هویت یابی در بین دانشجویان رشته های علوم انسانی، فنی و پزشکی شهر تهران در سال تحصیلی 80-1379
بررسی ارتباط بین سبک‌های شناختی و شیوه‌های مقابله با بحران در دانش آموزان دختر پایه دوم و سوم متوسطه در رشته‌های علوم تجربی، انسانی و ریاض
تأثیر بکارگیری روش‌های سنجش جایگزین (عملکردی و کارپوشه) و سنتی (مداد و کاغذی) بر انگیزش پیشرفت، نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پیش دانشگا
بررسی وضعیت کنونی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در مدارس هوشمند یک پیمایش در مورد آموزش و نشر الکترونیکی
اثر تقویت ادراک بینایی براساس مدل فراستیگ بر بهبود اختلال ریاضی دختران دانش‌آموز پایه چهارم ابتدایی
*