تاثیر آموزش راهبردهای مرور ذهنی ( نگه دارنده و بسط دهنده ) و سازماندهی بر مشکلات حافظه کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

بررسی و مقایسه نگرش دانشجویان رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی نسبت به حضور افراد کم توان ذهنی در اجتماع
اثر سبک فرزند پروری ادراک شده و راه‌های دانستن بر مباحثه طلبی
بررسی جایگاه خود ناتوان سازی در مدل ساختاری پیش بینی موفقیت تحصیلی
پیش بینی میزان اهمال کاری تحصیلی براساس راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری
اثربخشی برنامه درمان تعامل والد-کودک بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اتیسم با کنشوری بالا و کاهش استرس والد گری مادران آنها
بررسی تحولی توانایی تشخیص هیجانات در دانش‌آموزان ناتوان ذهنی آموزش پذیر
مقایسه اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی و شناخت درمانی در درمان اعتیاد و اختلالات همایند زندانیان
بررسی اثربخشی آموزش شیوه حل مساله گروهی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان آسیب‌دیده بینایی مرکز ابابصیر اصفهان
بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری، حمایت اجتماعی ادراک شده و خودکارآمدی عمومی در دانشجویان دانشگاه گیلان
بررسی فرآیند و ساز و کارهای بهره گیری از متقاعدسازی در عملیات روانی در اعلامیه های به کار گرفته شده توسط اسراییل در جنگ سی و سه روزه لبنان
بررسی تاثیر آموزش گروهی شیوه های صحیح مدیریت رفتار بر میزان اضطراب، افسردگی و رضایت زناشویی مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کمبود ت
هوشبهر جاری و هوشبهر قبل از بیماری در سالمندان دارای مشکل دمانس در مقایسه با سالمندان بدون مشکل دمانس
بررسی رابطه بین سرسختی روان شناختی، هیجان خواهی و سبک های مقابله با استرس در افراد معتاد و عادی
*