بررسی ویژگی های خود شکوفایی در اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم


بررسی ویژگی های خود شکوفایی در اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم
در این بررسی، پرسشنامه ای حاوی80 سئوال برپايه نظریه مزلو تدوین و سپس رواسازی محتوایی و اعتباریابی بین اساتید بالای40 سال دانشگاه تربیت معلم پخش شد.


بررسی فرآیند و ساز و کارهای بهره گیری از متقاعدسازی در عملیات روانی در اعلامیه های به کار گرفته شده توسط اسراییل در جنگ سی و سه روزه لبنان
نتیجه تحقیق نشان داد که، 3/23 % گروه مورد مطالعه از لحاظ ویژگی خود شکوفایی در سطح بالا و20 % در سطح پایین برنامه دارند و بیشتر افراد در حد فاصل بین این دو برنامه دارند.


بررسی تاثیر آموزش گروهی شیوه های صحیح مدیریت رفتار بر میزان اضطراب، افسردگی و رضایت زناشویی مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کمبود ت


هوشبهر جاری و هوشبهر قبل از بیماری در سالمندان دارای مشکل دمانس در مقایسه با سالمندان بدون مشکل دمانس


74 out of 100 based on 74 user ratings 674 reviews

بررسی رابطه بین سرسختی روان شناختی، هیجان خواهی و سبک های مقابله با استرس در افراد معتاد و عادی
بررسی اثربخشی گروه درمانی به روش تحلیل رفتار متقابل بر رضایتمندی زناشویی و پیشگیری از بازگشت در وابستگان به مواد مخدر
مقایسه ویژگی های عاطفی کودکان پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی بر اساس آزمون اندریافت کودکان (CAT)
مقایسه اثربخشی روشهای چند حسی فرنالد و اورتون بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پسر پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان
بررسی و مقایسه باورهای غیر منطقی و مکان کنترل افراد دارای هراس اجتماعی و افراد عادی در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 87
مقایسه‌ی باورهای مذهبی معتادان خود معرف و دیگر معرف
بررسی رابطه سرسختی و نشانگان تنیدگی در معلمان زن مدارس عقب مانده ذهنی آموزش پذیر، عادی و نابینای شهر تهران
بررسی تحلیلی فراوانی ازدواج‌های شش گانه خویشاوندی (پدر محور، مادرمحور و مضاعف) و غیرخویشاوندی در والدین کودکان عادی و استثنایی با انواع آسی
پیش بینی اهداف پیشرفت بر اساس جوکلاس با واسطه گری توانایی و سودمندی ادراک شده
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر تغییر نگرش دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر سیرجان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر
بررسی تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر حل مسائل ریاضی دانش آموزان کلاس پنجم
*