بررسی میزان شیوع اختلال های اضطرابی و اثر آن بر کارآمدی تحصیلی


بررسی میزان شیوع اختلال های اضطرابی و اثر آن بر کارآمدی تحصیلی
این پژوهش به بررسی و تعیین میزان شیوع اختلال های اضطرابی و تاثیر این گونه اختلال ها بر کارآمدی تحصیل اختصاص یافته هست .


تاثیر مشاوره تلفیقی رفتاری و هیجان محور بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر کشکوئیه رفسنجان
بدین منظور نمونه ای مشتمل بر 402 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرستان تهران جنوب بر پايه تست اضطراب عمومی کتل، مقیاس اضطراب شیهان و فهرست اگه - مالت = اسپیلبرگ ارزشیابی شدند .


رابطه بین گروه های خونی RH, ABO با رگه های شخصیتی مزدوجین مراکز مشاوره ازدواج استان اصفهان
نتایج مشخص ساخته که : 1- در اکثر شرایط اضطرابی تفاوت معناداری در سطح دو جنس مشاهده می شود .


بررسی تاثیر سلامت روان و ارتباطات اثربخش بر بهره وری کارکنان کارخانه ساخت نوشیدنی های گازدار در شهر مشهد
2- درشرایط اضطرابی کتل تفاوت معناداری درسطح دانشکده ها وجود دارد و درغالب موارد منبع ایجاد تفاوت، دانشکده علوم انسانی هست .


بررسی رابطه بین خودتنظیمی یادگیری و عزت نفس با شیوه های مقابله با فشار روانی در دانش آموزان پایه سوم دبیرستان های ناحیه یک شیراز
3- درمقیاس اضطراب شیهان و مقیاس حالت اضطرابی اثر اصلی دانشکده و اثر مقاطعی جنس * دانشکده تفاوت های معناداری را در میانگین های نتایج آزمودنی ها ایجاد کرده اند .


بررسی کارکردهای شناختی و رابطه آن با شدت بیماری در افراد مبتلا به MS در مقایسه با افراد سالم
4- درمقیاس رگه اضطرابی اثر اصلی دانشکده علوم انسانی منبع اصلی ایجاد تفاوت های معنادار هست .


بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی در کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی فارس
5- بین کارآمدی تحصیلی و سطوح مختلف شرایط اضطرابی از لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده نمی شود و تنها سطوح عامل 5 و میزان کارآمدی تحصیلی واحد تفاوت معنادار منشاء یکدیگر هستند .


اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر کاهش بحران هویت در نوجوانان شهر شیراز


بررسی تاثیر سلامت سازمانی و سلامت روانی بر کارآفرینی سازمانی صنایع سیمان استان فارس 1387


78 out of 100 based on 23 user ratings 98 reviews