استاندارد سازی و هنجاریابی مقیاس سنجش بخشودگی در خانواده برای خانواده های ایرانی


استاندارد سازی و هنجاریابی مقیاس سنجش بخشودگی در خانواده برای خانواده های ایرانی
مقیاس سنجش بخشودگی در خانواده ( ‏‎FFS‎‏ ، ساخته پولارد و همکاران، 1998 ) با هدف اندازه گیری میزان بخشودگی در ابعاد مختلف اون در خانواده ها، ساخته شده هست که در تحقیق حاضر هستاندارد سازی و هنجار یابی می شود.


بررسی رابطه بین جو روانشناختی با توانمندسازی روانشناختی و دلبستگی شغلی در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
انجام چنین تحقیقی از این واقعیت ناشی می شود که (( گرچه مفهوم بخشودگی نزد اشخاص عملی مثبت و پسندیده تلقی می شود اما اتفاق نظر درباره اون وجود ندارد ( والروند- اسکینر، 1998)

بررسی رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان بزرگ نفت اهواز


72 out of 100 based on 27 user ratings 1202 reviews

بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان بهزیستی شهرستان کرج
بررسی رابطه ساده و چندگانه جو روانشناختی با خشنودی شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان کلانتری های شیراز
بررسی اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر سازگاری بیماران مبتلا به سرطان سینه
بررسی و مقایسه ویژگی های نقاشی آدمک و نقاشی خانواده در نقش حیوانات دانش آموزان مضطرب و عادی پایه های اول و دوم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیل
بررسی بازداری شناختی و حرکتی در افراد دچار اختلال وسواس و اسکیزوفرنی
تاثیر آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی بر مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان دبستانی شهرستان پاسارگاد
مقایسه سلامت روان، راهبردهای مقابله ای، هوش هیجانی و آندروژنی در دانشجویان دختر ورزشکار (انفرادی و گروهی) و غیر ورزشکار دانشگاه محقق اردبیل
اثربخشی اجراء واقعیت درمانی گروهی بر کاهش هراس اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان کازرون
اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر تغییر خودپنداره و هسته کنترل دانش آموزان مقطع دبیرستان تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر کرمان
تعیین نشانه های ترسیم خود در نقاشی سه گروه از کودکان دارای مشکلات درونی سازی شده برونی سازی شده و بهنجار
بررسی اثربخشی هنردرمانی گروهی بر اختلالات رفتاری دختران 18-12 ساله بی سرپرست و بدسرپرست مراکز شبانه روزی بهزیستی شهرستان آباده
بررسی تاثیر القاء درماندگی آموخته شده بر عملکرد شناختی دانش آموزان با توجه به ویژگیهای کمال گرایانه و سبکهای اسنادی آنان در سال تحصیلی 87-86
*