بررسی شیوه نگرش جوانان استان آذربایجان شرقی در مورد ارتباط دین و معنویات با بهداشت روانی افراد و جامعه

<<بررسی اثربخشی آموزش مهارت همدلی به شیوه گروهی بر افزایش صمیمیت زوج ها>>
مقایسه وضعیت سلامت روانی و الگوهای ارتباطی همسران جانباز و همسران افراد عادی
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان بهداری شرکت نفت شیراز
بررسی تاثیر آموزش برنامه ی ارتباط زوجین بر بهبود روابط و سلامت روانی زوجین شهر بوشهر
اعتبار یابی نسخه فارسی مقیاس علاقه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
بررسی رابطه بین جو سازمانی با رفتار مدنی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مرودشت
تأثیر قصه درمانی به شیوه گروهی بر کاهش نشانه های اختلال لجبازی-نافرمانی کودکان
بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت های اجتماعی با سبک شناختی-رفتاری بر کاهش کم رویی و بهبود روابط برادر-خواهر در دبیرستان های پسرانه شهر تهران در
بررسی مقایسه و رابطه بین دلبستگی به والدین و همسالان با سازگاری (عاطفی، اجتماعی، آموزشی) در نوجوانان شهرستان کامیاران
اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر کارکرد خانواده، کیفیت زندگی و علائم اختلال نقص توجه/بیش فعالی
بررسی و مقایسه رابطه بین خودمتمایز سازی و سبک‌های عشق‌ورزی در دانشجویان متأهل دانشگاه شهید بهشتی
بررسی کارکرد افتراقی سوال در سوالات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سال 84 و مقایسه روشهای کلاسیک و IRT
تاثیر آموزش حل مساله اجتماعی در تعامل با هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کمرو
*