ساخت و هنجاریابی مقیاس بلوغ اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 87-86

بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت های اجتماعی با سبک شناختی-رفتاری بر کاهش کم رویی و بهبود روابط برادر-خواهر در دبیرستان های پسرانه شهر تهران در
بررسی مقایسه و رابطه بین دلبستگی به والدین و همسالان با سازگاری (عاطفی، اجتماعی، آموزشی) در نوجوانان شهرستان کامیاران
اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر کارکرد خانواده، کیفیت زندگی و علائم اختلال نقص توجه/بیش فعالی
بررسی و مقایسه رابطه بین خودمتمایز سازی و سبک‌های عشق‌ورزی در دانشجویان متأهل دانشگاه شهید بهشتی
بررسی کارکرد افتراقی سوال در سوالات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سال 84 و مقایسه روشهای کلاسیک و IRT
تاثیر آموزش حل مساله اجتماعی در تعامل با هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کمرو
رابطه راهبردهای مقابله عمومی و مذهبی با درماندگی و تعالی پس ضربه‌ای
بررسی رابطه سبک دلبستگی مادر با شیوه فرزند پروری وی و نوع ارتباط مادر-نوجوان و سلامت عمومی نوجوان در مدارس دولتی پسرانه دوره متوسطه شهر سلما
رابطه تفکرات غیرمنطقی و ریخت های شخصیتی A و B با رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان کرمانشاه
مقایسه تأثیر روشهای آموزش فرایند و آموزش تکلیف-فرایند بر عملکرد املانویسی در دانش آموزان پایه های سوم و چهارم مقطع ابتدایی شهر مبارکه
بررسی و مقایسه روایت زندگی دانشجویان دختر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، با توجه به تفاوت وضعیت سلامت روان و تعلق معنوی در بین آنان
مقایسه هوش هیجانی دختران دانشجوی ورزشکار (گروهی و انفرادی به تفکیک رشته ورزشی) و دختران دانشجوی غیرورزشکار
تأثیر روش حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و باز پردازش بر کاهش اضطراب صحبت کردن در مقابل جمع در دانشجویان
*