[کیفیت زندگی، سرسختی، خودکارآمدی و عزت نفس: بررسی مقایسه ای زنان متا هل شاغل و غیرشاغل در ایران]

بررسی تأثیر گروه درمانی کوتاه مدت ستیر بر الگوهای ارتباطی زوج ها
ارتباط بین مقابله با استرس و سرسختی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر بوشهر
هنجاریابی مقدماتی آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین (WCST) در دو شهر تهران و تبریز
بررسی و مقایسه ارتباط میزان رضایت زناشویی و سلامت روان در میان زنان منطقه اورامانات استان کرمانشاه با تاکید بر مسائل فرهنگی آن منطقه
ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی مقیاس مهارت های ارتباطی زوجین در زنان و مردان متاهل شهر تهران
مقایسه رابطه کمال گرایی و جهت گیری هدف در دانش آموزان تیزهوش و عادی مقطع دبیرستان شهرستان سنندج
بررسی اثربخشی آموزش دیویس بر ترمیم نارسایی حساب (دانش آموزان ابتدایی شهر ایلام)
روان کاوی عناصر شناخت در شرح گلشن راز (بر پایه ی نظریه ی یونگ)
رابطه فراشناخت حالتی و تنظیم هیجان شناختی با عملکرد تحصیلی و موفقیت تحصیلی
اثربخشی روش های یکپارچه سازی حسی-حرکتی بر خام‌حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری غیر کلامی
اثر آموزش سبک محاوره ی بسط یافته و محتوای غنی هیجانی به مادران در افزایش حافظه خود واقعه نگاری و آگاهی هیجانی کودکان پیش دبستانی
اثربخشی آموزش مادران بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اتیسم پیش دبستانی
بررسی رابطه برخی از متغیرهای روان شناختی با کاربرد مشکل زا از اینترنت در دانشجویان
*