بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی (خانواده-دوستان) و سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر، بومی و غیربومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی به کارکنان بر رضایت مراجعین به مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی شهر یاسوج
رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی های اختلالات شخصیت در بین زنان و مردان وابسته به مواد مخدر افیونی
بررسی رابطه ویژگی های شخصیت، جهت گیری های مذهبی (اسلامی) و دلبستگی به والدین با میزان تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی شیراز
بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و عمل به باورهای دینی با سازگاری زناشویی طلاب و دانشجویان یزدی
بررسی رابطه حساسیت اضطرابی با عزت نفس و مکان کنترل در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال تحصیلی 87-1386
بررسی رابطه بین ویژگی‌های شغلی با خشنودی شغلی و نوآوری در بین کارکنان شرکت گاز استان خوزستان
بررسی رابطه بین موانع سازمانی با جو سازمانی نوآورانه در کارکنان یکی از کارخانه‌های استان خوزستان
بررسی رابطه بین سازگاری کلی والدین، رابطه ولی-فرزند و نگرش مذهبی خانواده با رضایتمندی زناشویی فرزندان دختر در شهر تهران
بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رضایت شغلی کارشناسان ستادی معاونت تندر شرکت ایران خودرو
اثربخشی آموزش مهار‌ت‌های مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های مرودشت
اثربخشی مشاوره شغلی به روش نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر کاهش فرسودگی شغلی معلمان زن مدارس ابتدایی شهرستان فسا
اثربخشی آموزش تلقیح استرس بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زرند
بررسی رابطه سبک‌های هویت با شادکامی و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع پیش‌ دانشگاهی شهرستان سیرجان
*