بررسی مشکلات تحصیلی، اجتماعی و شغلی نوجوانان دختر کم بینای شهر تهران در سال 86-87

رابطه شخصیت پویا با نیات کارآفرینی و موفقیت کارراهه در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مقایسه همبستگی بین زبان بیانی و دریافتی در دانش‌آموزان دختر تیز هوش و عادی مقطع ابتدایی شهر اصفهان
مقایسه اثربخشی درمان شناختی -رفتاری، آموزش سبک زندگی، آرامسازی و دارو درمانی بر کیفیت زندگی، علائم روانشناختی، فراوانی و شدت علائم بیماران
بررسی اثر بخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر میزان اضطراب و عملکرد ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی پایه پنجم ابتدایی شهر اصفه
بررسی رابطه پایگاههای هویت و مسند مهارگذاری با سلامت روانی دانش آموزان مقطع متوسطه
رابطه جو سازمانی موجود و مطلوب با انواع تعهد سازمانی و خشنودی شغلی به منظور ارائه الگو در کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
بررسی کارکردهای اجرایی در بین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال دوقطبی
مقایسه هوش هیجانی، سبک های تفکر و سبک های دلبستگی در دانش آموزان نابینا و بینا
بررسی ارتباط تیپ شخصیتیِD، خستگی، خصومت و احساس وابستگی با وضعیت بهداشتی بیماران کرونر قلبی
بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر فرسودگی شغلی پرستاران زن شاغل در برخی بیمارستان های علوم پزشکی اهواز با کنترل نوب
بررسی ابعاد مهارت خودتعیینی و کیفیت زندگی دانش آموزان ناتوان ذهنی مقطع راهنمایی شهر همدان
تدوین و تعیین اثربخشی برنامه آموزشی بازسازی شناختی بر اساس مدل افزایش آگاهی بر ارتقاء بهداشت روانی زنان مورد خشونت زناشویی در شهرستان همدان
بررسی رابطه اضطراب اجرایی موسیقایی ومکانیسم های مقابله ایبا در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده اضطراب خصیصه ای در نوازندگان حرفه ای موسیقی سنتی ا
*