رابطه هوش هیجانی با سازگاری در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

بررسی اثر بخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر میزان اضطراب و عملکرد ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی پایه پنجم ابتدایی شهر اصفه
بررسی رابطه پایگاههای هویت و مسند مهارگذاری با سلامت روانی دانش آموزان مقطع متوسطه
رابطه جو سازمانی موجود و مطلوب با انواع تعهد سازمانی و خشنودی شغلی به منظور ارائه الگو در کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
بررسی کارکردهای اجرایی در بین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال دوقطبی
مقایسه هوش هیجانی، سبک های تفکر و سبک های دلبستگی در دانش آموزان نابینا و بینا
بررسی ارتباط تیپ شخصیتیِD، خستگی، خصومت و احساس وابستگی با وضعیت بهداشتی بیماران کرونر قلبی
بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر فرسودگی شغلی پرستاران زن شاغل در برخی بیمارستان های علوم پزشکی اهواز با کنترل نوب
بررسی ابعاد مهارت خودتعیینی و کیفیت زندگی دانش آموزان ناتوان ذهنی مقطع راهنمایی شهر همدان
تدوین و تعیین اثربخشی برنامه آموزشی بازسازی شناختی بر اساس مدل افزایش آگاهی بر ارتقاء بهداشت روانی زنان مورد خشونت زناشویی در شهرستان همدان
بررسی رابطه اضطراب اجرایی موسیقایی ومکانیسم های مقابله ایبا در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده اضطراب خصیصه ای در نوازندگان حرفه ای موسیقی سنتی ا
رابطه جو سازمانی وکیفیت زندگی کاری با بابهره وری شرکت توزیع نیروی برق شیراز
اثربخشی مداخله لرن (LEARN) بر مدیریت مولفه‌های روان‌شناختی و فیزیولوژیکی استرس در دانشجویان دانشگاه پیام نور
بررسی رابطه بین توانمندسازی و خودکارآمدی با عملکرد شغلی درکارکنان آموزش وپرورش مرودشت ودرودزن
*