اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر کارکرد خانواده، کیفیت زندگی و علائم اختلال نقص توجه/بیش فعالی

بررسی رابطه سبک های شناختی و شیوه مقابله با فشار روانی، با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز
بررسی تطبیقی نظریه درمانگری الیس با منابع و آثار اسلامی
مقایسه ویژگیهای شخصیتی زنان متاهل شاغل و خانه دار شهرستان مشهد و ارتباط این ویژگیها با رضایتمندی زناشویی
بررسی اثر درمان دارویی بر حافظه کلامی و حافظه بصری پسران 12 -6 ساله ی مبتلا به اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی
بررسی اثر خودکارآمدی ادراک شده و باز خورد بر عملکرد ریاضی دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی -فیزیک دبیرستانهای پسرانه ناحیه 2 شهر زنجان
بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی دبیرستانهای دولتی شهر اراک در سال تحصی
مقایسه و بررسی تاثیر منبع کنترل و جنسیت در سازگاری فردی و اجتماعی دانش آموزان دبیرستان
بررسی نیمرخ روانی افراد معتاد با استفاده از پرسشنامه چند وجهی شخصیتی مینه سوتا-2 ‏‎(MMPI-2)‎‏
بررسی سوگیری حافظه آشکار در خصیصه اضطراب و اختلال وسواسی-اجباری
بررسی اثر روان درمانی حمایتی در کاهش اختلالات روانی زنان مبتلا به سرطان سینه
مقایسه جو روانی خانواده نوجوانان عادی و بزهکار
بررسی رابطه طبقات دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با احساس شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز
بررسی تأثیر آموزش راهبردهای شناختی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دارای ناتوانی یادگیری در زمینه بیان نوشتاری
*