رفتارهای پرخطر نوجوانان دبیرستانی مدارس شاهد و ایثارگر شمال غرب تهران

بررسی تاثیر انسجام و انعطاف پذیری خانواده بر خود پنداره نوجوانان دختر و پسر
بررسی ارتباط وضعیت‌های هویت با دینداری دانشجویان و دانش آموزان استان قم در سال تحصیلی 84-83
شناسایی انواع بدرفتاری‏‎‎‏های والدین با کودکان در شهر نهاوند سال تحصیلی 84-83
تاثیر آموزشهای فراشناختی بر عملکرد حل مساله
بررسی اثربخشی ظرفیت حافظه فعال و سبک‌های شناختی در عملکرد درس ریاضی دانش‌آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهرستان خواف در سال تحصیلی 1378-1379
بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی بر اختلالات سلوکی دانش‌آموزان دبستانی
هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی بین دانش‌آموزان دبیرستانهای تهران سال تحصیلی 1378-1379
ادارک خود، در نوجوانان آزار دیده و آزار ندیده: یک بررسی مقایسه‌ای در دو ناحیه 6 و 11 شهر تهران
اثر آموزش خودگردانی در یادگیری (راهبردهای گزارش‌نویسی و تهیه نمودارها) در درس ریاضی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر تهران
بررسی نقش آموزش اجزاء دانش فراشناخت در حل مسایل ریاضی
بررسی رابطه بین هسته کنترل - اضطراب امتحان، استرس و افسردگی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر و پسر دانشگاهی
بررسی عوامل شخصیتی موثر بر طلاق در استان کرمانشاه
بررسی تعامل جنسیت و سبک‌های شناختی (وابسته به زمینه - نابسته به زمینه) در پیشرفت تحصیلی در دو درس ریاضی و علوم اجتماعی در بین تعدادی از دانش
*