بررسی تاثیر خستگی شناختی بر پرخاشگری و سطح آرزو در کارمندان خبرگزاری مهر

اثر آموزش خودگردانی در یادگیری (راهبردهای گزارش‌نویسی و تهیه نمودارها) در درس ریاضی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر تهران
بررسی نقش آموزش اجزاء دانش فراشناخت در حل مسایل ریاضی
بررسی رابطه بین هسته کنترل - اضطراب امتحان، استرس و افسردگی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر و پسر دانشگاهی
بررسی عوامل شخصیتی موثر بر طلاق در استان کرمانشاه
بررسی تعامل جنسیت و سبک‌های شناختی (وابسته به زمینه - نابسته به زمینه) در پیشرفت تحصیلی در دو درس ریاضی و علوم اجتماعی در بین تعدادی از دانش
بررسی نگرش مذهبی و دانشجویان ورودی به دانشگاه تربیت معلم و رابطه آن با میزان عزت نفس و منبع کنترل در سال تحصیلی 1379-1380
بررسی تحولی باورهای معرفت شناختی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در نوجوانان و جوانان شهر شیراز
هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه بروز خشم حالت - صفت اسپیلبرگر فرم شماره 2 (STAXI-2) روی دانشجویان (20-29 ساله) دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1379-1380
بررسی زبانشناختی شیوه سبکی نثر صادق هدایت
بررسی تأثیر آموزش موسیقی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی سال تحصیلی 83-1382 شهرستان نجف‌آباد
بررسی رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل با استرس ناباروری زنان و مردان نابارور در شهر تهران
بررسی حافظه بینائی کودکان نارسا خوان و مقایسه‌آن با حافظه بینائی کودکان عادی پایه دوم ابتدائی در تهران
بررسی ارزش تشخیصی آزمون رورشاخ در تشخیص‌بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی
*