مقایسه ویژگی های شخصیتی، اختلالات روانی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی زوجین در معرض طلاق و زوجین عادی شهر اصفهان

بررسی رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل با استرس ناباروری زنان و مردان نابارور در شهر تهران
بررسی حافظه بینائی کودکان نارسا خوان و مقایسه‌آن با حافظه بینائی کودکان عادی پایه دوم ابتدائی در تهران
بررسی ارزش تشخیصی آزمون رورشاخ در تشخیص‌بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی
بررسی و مقایسه میزان افسردگی‌دانش‌آموزان دختر و پسر شاهد دبیرستانهای شاهد با دانش‌آموزان‌دبیرستانهای غیرشاهد شهر اصفهان در سال تحصیلی 13
بررسی سبک‌های اسنادی (نظریه تجدید نظر شده‌درماندگی آموخته شده) در زنان افسرده و مضطرب و مقایسه آن با زنان عادی‌در سال 73-74 در شهر تهران
بررسی شیوع اختلال استرس پس از ضایعه روانی دردانش‌آموزان دبیرستانی زلزله‌زده رودبار
بررسی مسائل روانی - اجتماعی والدین کودکان‌عقب مانده ذهنی
تاثیر راهبردهای مرور ذهنی بر عملکرد کودکان‌عقب‌مانده ذهنی خفیف در تکالیف یادآوری آزاد
بررسی و ارتباط سلامت روانی و شیوه های فرزند پروری جوانان داوطلب ترک اعتیاد
نقش باورها و عقاید مذهبی در سلامت روان
بررسی ارتباط بین تیپ شخصیتی (مستعد سرطان)با راههای مقابله‌ای با استرس در دانشجویان دانشگاههای اردبیل
سندرم روانشناختی فرسودگی شغلی معلمین و مکانیزم‌های مقابله‌ای
بررسی و مقایسه عوامل موثر اجتماعی - فردی و شخصیتی در زوج‌های سازگار و زوج‌های ناسازگا در شهر کرمان
*