بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکار آمدی و استرس تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نیشابور (1387-1386)

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر سلامت روانشناختی دانش آموزان
مطالعه اثرات توجه و سطوح پردازش اطلاعات با تکالیف مورد علاقه یا عدم علاقه بر حافظه دانشجویان
بررسی واکنش های فیزیولوژیک به استرس بر اساس فعالیت سیستم های مغزی/رفتاری
ساخت و اعتباریابی مقدماتی پرسشنامه اضطراب امتحان و بررسی رابطه اضطراب امتحان با اضطراب عمومی، عزت نفس ، پایگاه اجتماعی - اقتصادی، عملکرد تح
بررسی علل عقب‌ماندگی ذهنی افراد 5 تا 15 سالهء مراکز بهزیستی و مدارس کودکان استثنایی استان بوشهر در سال 1372
بررسی میزان شیوه و علل (همه‌گیری شناسی) عقب‌ماندگی ذهنی خفیف دانش‌آموزان پایه اول دبستانهای شهرکرد در سال تحصیلی 1372-73
طراحی و ساخت دستگاه بیوفیدبک به ضمیمه کنترل ارادی دستگاه سمپاتیک با استفاده از بیوفیدبک GSR
مقدمه‌ای بر هنجاریابی پرسشنامه تجدید نظر شدهء افسردگی بک
مقایسه خصوصیات شخصیتی جوانان معتاد به موادمخدر و جوانان عادی (غیرمعتاد)در گروه سنی 14-12 سال در استان اصفهان
رابطه سن ورود به مدرسه با عملکرد تحصیلی و سازگاری عاطفی - اجتماعی دانش‌آموزان پایه اول مدارس ابتدایی شهرستان اهواز
بررسی ارتباط بین میزان و نوع تفکرات غیرمنطقی و افسردگی
بررسی شیوه‌های رویارویی با تنیدگی روانی (استرس) و ارتباط آن با سلامت روانی در نوجوانان مدارس عادی و خاص شهر تهران
وجود دورهء حساس نقش‌پذیری الگوهای رفتار مادری در موشهای کوچک آزمایشگاهی
*