رابطه فراشناخت حالتی و تنظیم هیجان شناختی با عملکرد تحصیلی و موفقیت تحصیلی

بررسی ارتباط بین میزان و نوع تفکرات غیرمنطقی و افسردگی
بررسی شیوه‌های رویارویی با تنیدگی روانی (استرس) و ارتباط آن با سلامت روانی در نوجوانان مدارس عادی و خاص شهر تهران
وجود دورهء حساس نقش‌پذیری الگوهای رفتار مادری در موشهای کوچک آزمایشگاهی
بررسی برتری جانبی مغزی و اثر تقدم منفی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با علائم مثبت بالا و پایین
بررسی نقش عزت نفس و کانون کنترل در شیوه های مقابله با استرس در افراد افسرده، مضطرب و عادی
بررسی ارتباط بین شخصیت و سانحه پذیری
بررسی اثربخشی سه الگوی راهبردی یادگیری لغات زبان‌انگلیسی
بررسی و تجزیه و تحلیل روانشناختی مفاهیم و تصاویر کتاب فارسی پایه سوم ابتدایی
بررسی عوامل مهم افت تحصیلی در دبیرستانهای پسرانه شهرستان اهواز
بررسی رابطه عوامل فشارزای روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز با عملکرد تحصیلی آنان
بررسی سبک اسناد و رابطهء آن با افسردگی در آزادگان شهر تهران و مقایسه آنها با افراد عادی
بررسی رابطه بین ادراک دانش‌آموزان پنجم ابتدائی شهر بیرجند از ویژگی‌های رفتاری معلمان و اضطراب مدرسه در سال تحصیلی 1374-1375
بررسی ویژگیهای شخصیتی مبتلایان به میگرن و مقایسه تاثیر دارو و درمانگری با روش آموزش تنش زدائی تدریجی همراه با پسخوراند زیستی در این بیماران
*