اثربخشی آموزش مادران بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اتیسم پیش دبستانی

بررسی برتری جانبی مغزی و اثر تقدم منفی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با علائم مثبت بالا و پایین
بررسی نقش عزت نفس و کانون کنترل در شیوه های مقابله با استرس در افراد افسرده، مضطرب و عادی
بررسی ارتباط بین شخصیت و سانحه پذیری
بررسی اثربخشی سه الگوی راهبردی یادگیری لغات زبان‌انگلیسی
بررسی و تجزیه و تحلیل روانشناختی مفاهیم و تصاویر کتاب فارسی پایه سوم ابتدایی
بررسی عوامل مهم افت تحصیلی در دبیرستانهای پسرانه شهرستان اهواز
بررسی رابطه عوامل فشارزای روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز با عملکرد تحصیلی آنان
بررسی سبک اسناد و رابطهء آن با افسردگی در آزادگان شهر تهران و مقایسه آنها با افراد عادی
بررسی رابطه بین ادراک دانش‌آموزان پنجم ابتدائی شهر بیرجند از ویژگی‌های رفتاری معلمان و اضطراب مدرسه در سال تحصیلی 1374-1375
بررسی ویژگیهای شخصیتی مبتلایان به میگرن و مقایسه تاثیر دارو و درمانگری با روش آموزش تنش زدائی تدریجی همراه با پسخوراند زیستی در این بیماران
هنجاریابی آزمون هوش وکسلر کودکان(تجدید نظرشده 1974) (Wisc-R) بر روی دانش‌آموزان ده ساله شهر تهران
اثر فشارهای روانی اجتماعی مادران بر چهار شاخص وزن، دورسر، قد و نمره آپکار کمتر از هشت نوزادان آنان
هنجاریابی آزمون هوشی وکسلر کودکان و نوجوانان در شهر تهران گروه سنی 9 تا 10 سال
*