مقایسه آموزش الکترونیکی و غیر الکترونیکی در پیش بینی تغییرات خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 87-86

بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور (آموزش از راه دور)
مقایسه رابطه مکال گرایی با عزت نفس در نخبگان علمی، ورزشی و افراد غیر نخبه
ثبات و تحول در اندیشه حکومتی امام خمینی (ره)
بررسی هوش هیجانی مجرمان زندانی و افراد عادی و رابطه ی آن با سلامت روان
بررسی اختلال رفتار ارتباطی و سیمای همه‌گیری شناختی آن در ایران (در تهران)
بررسی اثربخشی آموزشی مهارت‌های حل مسئله بر برخی از ویژگیهای شخصیتی نوجوانان تحت پوشش مراکز شبانه‌روزی بهزیستی
تهیه و تنظیم یک آزمون تشخیصی ریاضی و استفاده از آن جهت بررسی و مقایسه عملکرد دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان با نارسایی ویژه در یادگیری ریاض
بررسی و مقایسه تاثیرات عوامل محیطی بعد از تولد در بروز عقب‌ماندگی ذهنی خفیف میان دانش‌آموزان پایه اول و آمادگی آموزشگاههای عادی و استثنائی
مقایسهء عزت‌نفس و مفهوم خود تحصیلی دانش‌آموزان مدارس عادی و دانش‌آموزان مدارس موسوم به تیزهوش شهر دزفول
هنجاریابی سیاهه خود - پژوهشی شغل هالند
ارزشیابی شاخه کاردانش در نظام جدید آموزش متوسط از دید مدیران، مشاوران، مربیان پرورشی، اولیاء و دانش‌آموزان سراسر کشور سال تحصیلی 1373-1374
مقایسه مهارتهای پردازش اطلاعات متوالی و فضای دانش‌آموزان پسر ناشنواشده پیش از زبان آموزی و دانش‌آموزان شنوای 6 تا 12 ساله شهر مشهد
هنجاریابی فرم تجدید نظر شده مقیاس هوش وکسلر برای کودکان (WISC-R) برای دانش‌آموزان هشت ساله شهر تهران
*