جلوه های طبیعت (طبیعت گرایی عرفانی) در دفتر دوم مثنوی

خنیا در شاهنامه (بر پایه سه جلد نخستین نامه باستان)
جایگاه فیلمنامه نویسی در ادبیات معاصر
بررسی علل آموزشی دشواریهای خواندن فارسی در دانش‌آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی شهر سنندج
تحلیل تصویر آفرینی در دست نوشته‌های داستانی کودکان و نوجوانان (براساس پیکره موجود در شورای کتاب کودک از سال 1375 تا1385)
فرهنگ تشبیهات در دیوان وصال شیرازی
بررسی تحلیلی اصطلاحات تصوف اشعار حافظ
بررسی شخصیت در داستانهای کوتاه صادق هدایت
دیدگاههای کلامی هجویری در کشف المحجوب
تشبیهات حروفی (نگرش حروفی) در دیوان شاعران تا قرن هشتم هجری
تحلیل ساختاری رمان آتش بدون دود با رویکردی به شاخص های محتوایی آن
بررسی تطبیقی سیر شخصیت سیاوش بر مبنای متون اساطیری، حماسی، تاریخی و فولکوریک
نمادشناسی در غزلیات شمس (سیصد غزل اول دیوان شمس)
مجلس‌گویی و مجالس‌نویسی در ادب پارسی با تأکید بر مجالس سبعه، مجالس پنجگانه، معارف بهاءولد و فیه ما فیه
*