تاثیر زبان فارسی بر زبان ترکی استانبولی

حج در ادب فارسی
انسان‌شناسی در خمسه خواجوی کرمانی
سیر تاریخی عرفان نمایی در قرنهای هفتم و هشتم (ه. ق)
مقایسه خسرو و شیرین فردوسی و نظامی
بررسی و تحلیل واقع‌گرایی و نمادگرایی در ادبیات منظومه دفاع مقدس
سعدی پژوهی در سده چهارده هجری (بررسی انتقادی رویکردهای سده چهارده به سعدی و آثار او) (جلد 1 و 2 و 3)
هماهنگی "صورت و معنی" در اشعار سیاسی اجتماعی ملک‌الشعراء بهار
مطالعه و تحلیل متنی و بررسی کتابهای آموزش زبان فارسی (آزفا)
نماد و تعابیر نمادین در شعر معاصر فارسی از سال 1367 تا 1376 با تکیه بر آثار پنج تن از شاعران این دوره
تصحیح، ترجمه و شرح اشعار غلامرضا ارکوازی
بررسی تحول مضامین در داستانهای کوتاه (از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان دفاع مقدس)
بررسی تطبیقی اصطلاحات عرفانی و صوفیانه در شرح گلشن راز، کیمیای سعادت ، مرصادالعباد و صمباح‌الهدایه
حیوانات در نظم فارسی از ابتدا تا دوره مغول با ویژگیهای تصویری
*