بررسی مختصات زبانی و سبکی فارسنامه ابن البلخی


بررسی مختصات زبانی و سبکی فارسنامه ابن البلخی
چکیده: فارسنامه‌ی ابن بلخی کتابی هست پیرامون تاریخ و جغرافیای فارس که در دهه‌ی نخست قرن ششم هجری قمری نگاشته شده هست.


اغراق در حماسه - بررسی مبالغه و اقسام آن در چهار منظومه از حماسه های ملی ایران تا پایان قرن پنجم هجری ( شاهنامه ، گرشاسبنامه ، بهمن نامه و کوش
بخش جغرافیایی این کتاب به خاطر اطّلاعات بدیع اون،نزد پژوهشگران بسیار ارزشمند تلقّی می شود.این کتاب به جهت داشتن بسیاری از ویژگی‌های نثر اصیل و کهن پارسی،از نظر زبانی و سبکی نیز از ارزش والایی برخوردار هست؛از این جهت شناخت دقیق و آشنایی عمیق با این کتاب، تأثیر بسزایی در شناخت ویژگی‌های نثر در قرن ششم و دوره‌ی نخستین فارسی دری(از آغاز تا اوایل قرن هفتم) دارد.


نقد و بررسی آثار داستانی ابراهیم گلستان
رساله‌ی حاضر در یک مقدّمه و شش بخش تنظیم گردیده؛ بخش اوّل به بررسی اختلافات آوایی و چگونگی شیوه‌ی تلفّظ در فارسنامه در مقایسه با تلفّظ امروزی و هم چنین شیوه‌ی رسم‌الخطّ کتاب اختصاص یافته هست.در بخش دوم به بررسی نوع کلمات(مبحث صرف) و در بخش سوم به بررسی جملات و ساختمان اون‌ها (مبحث نحو)در فارسنامه پرداخته‌ایم.از اون‌جا که تأثیر زبان عربی پس از اسلام،در تألیفات پارسی زبانان بسیار چشم‌گیر هست،بخش چهارم نیز با عنوان تأثیر زبان عربی بر فارسنامه بدین رساله اضافه کرده گشت؛ هم چنین برای فهم کامل کتاب،در بخش پنجم،واژگان غریب و در عین حال کهن و ارزشمند فارسنامه تعریف و تشریح گردیده.و در پایان در بخش بررسی سطح ادبی آرایش‌های هر چند بسیار ناچیز لفظی و معنوی این کتاب تاریخی ذکر گردیده هست.


تحقیق و بررسی جنبه های ادبی و عرفانی در دیوان امیرخسرو دهلوی
روش کار در این اثر بر مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل و بررسی آماری هستوار بوده و تمامی عناوین و دستورالعمل‌های به کار‌رفته،بر مبنای کتاب های معتبردر حیطه‌ی دستور زبان و سبک‌شناسی خصوصاً کتاب‌های تاریخ زبان فارسی در سه جلد از دکتر «پرویز خانلری» و سبک‌شناسی از «ملک‌الشّعرای بهار» می‌باشد.


بررسی ساختار داستانهای حیوانات در ادبیات کودکان از سال 1358 تا پایان جنگ در گروه سنی ب و ج


تجزیه و تحلیل گفتمانی داستان مدیر مدرسه جلال آل احمد در دو سطح خرد و کلان


72 out of 100 based on 47 user ratings 122 reviews