ریشه یابی هزار واژه قرانی با بیان مخارج وصفات هر حرف

راهبردهای هنجارهای ممیزی در ترجمه: بررسی رمانهای میلان کوندرا
ارتباط میان انواع تبدیل‌ها (شیفت‌ها) و حسن تعبیر در ترجمه از فارسی به انگلیسی
مارکس در مقابل نیچه: کشمکش ذهنی مارتین ایدن در رمان مارتین ایدن اثر جک لندن
ترجمه دفتر سوم و بررسی هاینریش هاینه: پیرامون سرگذشت کیش و خرد کیشی در آلمان
بررسی و تحلیل مخاطب شناسی امیرالمومنین در خطبه های 27،3 و 182 نهج البلاغه
تاثیر فعالیتهای پیش آموزشی بر فعالیتهای آموزشی
سیمای پیامبر (ص) در شعر شاعران مهجر
امام حسین (ع) در شعر اندلس
چگالی عرضه در رابطه با یادگیری و ماندگاری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی: چگالی‌های عرضه آستانه و بهینه برای زبان‌آموزان ایرانی که زبان ا
بررسی تأثیر عوامل شناختی بر روی تقویت استقلال زبان آموزان ایرانی
بررسی نقش عناصر شناختی در فرایند فهم و تولید زبانی: شناخت عملی و شناخت زیست فرهنگی
دراسه ادبیه لدعاء ابی حمزه الثمالی {مفرداته و اعرابه و بلاغته}
فرهنگ اصطلاحات نظامی و صنایع مربوطه آلمانی-فارسی
*