کاربرد تمرین نمایش در آموزش زبان خارجی


کاربرد تمرین نمایش در آموزش زبان خارجی
این پژوهش در آغاز با گذری تاریخی بر سرگذشت نمایش به عنوان لوازم آموزش تلاش می‌کند تا نقش این هنر را از یک سو در افزایش دانسته‌های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی بشر و از سوی دیگر در بازسازی شرایط محیطی لازم برای تولید و تقویت توانایی‌های زبانی و ارتباطی زبان‌آموزان و یا در ایجاد شرایط درمان برخی بیماران روانی بیان کند.


Cordelia De Mallet-Joris: Une Etude Structurale de La Nouvelle
نافرموده پیداست که چگونگی به کار بستن این هنر در آموزش زبان خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست، زیرا این روش نه برای سرگرم کردن کودکان که برای تسریع در آموزش زبان به بزرگسالانی به کار می‌رود که به دلیل دوری از محیط زبانی از امکان تقویت آموخته‌های خود محرومند.


نقش جنسیت در کاربرد راهکارهای خواندن در بین دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی زبان انگلیسی در ایران
هستفاده از این روش در ایران تاکنون به صورت علمی و مدون صورت نپذیرفته هست در صفحات پایانی با بررسی یک نمونه ایرانی نتایج حاصل از اجرای نمایش‌هایی به زبان فرانسه بر مهارت‌های زبانی و ارتباطی دانشجویان حاضر در این تمرین‌ها مورد تجزیه و تحلیل برنامه می‌گیرد.


تاثیر نوع تمرینات برجسته سازی واژگانی بر به یادسپاری و به یادآوری واژگان بین زبان آموزان ایرانی


بررسی متون ادبی در مقطع متوسطه کلاس های داستان نویسی


80 out of 100 based on 80 user ratings 530 reviews