[تعداد و ناسازگاری با الزامات ظاهری در تکینگی دوگانگی و کثرت]

تجزیه و تحلیل عوامل فراگفتمانی مقالات انگلیسی برای اهداف ویژه در مقایسه با مقالات انگلیسی برای اهداف حرفه ای
تحلیل و بررسی کیفیت ترجمه داستان های کوتاه ایرانی به زبان عربی (بررسی موردی: داستانهای جلال آل احمد)
هژمونی انگلیسی و ترجمه غیر مستقیم
بازنمایی هویت مردانه در بررسی نمایشنامه های انتخابی سام شپارد
مهارت بین فرهنگی در آموزش الکترونیکی از طریق دوره‌ آموزش زبان آلمانی "TELLMEMORE"
بررسی زندگی ادبی شریف بن فلاح الکاظمی و ترجمه و شرح 200 بیت از قصیده کراریه
ترجمه، تاریخ گرایی، ایدئولوژی: مطالعه ترجمه های انجام گرفته توسط مترجمان متعهد-1978
روش های تغییر و تحول در زیرنویس های فارسی
تحلیل انتقادی کلام کتب اینتر چنج تردادیشن مورد استفاده زبان آموزان ایرانی در آموزشگاههای زبان انگلیسی
تحلیل خطاهای نوشتاری زبان آموزان ایرانی در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی
-
نقد اجتماعی حرکت صعالیک و تاثیر آن در شعر جاهلی
-
*