روایه (بدایه و نهایه) لنجیب محفوظ فی المیزان، عرض و تحلیل و ترجمه الی الفارسیه

نقش بازخورد تصحیحی آشکار و ضمنی در میزان آگاهی فارسی زبانان از قواعد دستوری زبان انگلیسی
نقد و بررسی آثار سحر خلیفه دو اثر شاخص وی "باب الساحه" و "مذکرات إمرأه غیر واقعیه"
تحلیل و بررسی محتوای کتاب درسی زبان عربی سال اول متوسطه بر اساس الگوی طراحی آموزشی مریل
کاربرد گفتمان نقد باختین بر اثر مهم دی.اچ لورانس
بررسی هستی شناسی رمان گرگ دریا اثر جک لاندن بر اساس فلسفه ی مارتین هایدگر
بسندگی در زبان دوم و نکات معنایی/نحوی در درک شنیداری
بررسی ساختارهای ارتباطی بین دبیران و زبان‌آموزان در کلاس‌های زبان انگلیسی در ایران
زیبایی شناسی موسیقی شعر در معلقات سبع
بررسی و نقد ترجمه ضمیر فصل در ترجمه فولادوند و آیت‌الله مکارم شیرازی و مجتبوی
تصحیح و توضیح نسخه‌ی خطی «شرح قصیده‌ی ذوالرمه» اثر امامی هروی
خواندن و درک مطلب دانش آموزان ایرانی مقطع پیش دانشگاهی در ارتباط با گفتمان روایتی و گفتمان تشریحی
بررسی همزمانی تاثیرات ایدئولوژیک آموزش زبان انگلیسی
نقد ترجمه "گلهای رنج" اثر شارل بودلر، ترجمه محمدرضا پارسایار
*