تاثیر استفاده از رسانه های مختلف (ایمیل در مقابل کاغذ و قلم) و داشتن مخاطبان متفاوت (یکبار تنها مدرس و بار دیگر هم مدرس و هم زبان آموزان هم کلا

بسندگی در زبان دوم و نکات معنایی/نحوی در درک شنیداری
بررسی ساختارهای ارتباطی بین دبیران و زبان‌آموزان در کلاس‌های زبان انگلیسی در ایران
زیبایی شناسی موسیقی شعر در معلقات سبع
بررسی و نقد ترجمه ضمیر فصل در ترجمه فولادوند و آیت‌الله مکارم شیرازی و مجتبوی
تصحیح و توضیح نسخه‌ی خطی «شرح قصیده‌ی ذوالرمه» اثر امامی هروی
خواندن و درک مطلب دانش آموزان ایرانی مقطع پیش دانشگاهی در ارتباط با گفتمان روایتی و گفتمان تشریحی
بررسی همزمانی تاثیرات ایدئولوژیک آموزش زبان انگلیسی
نقد ترجمه "گلهای رنج" اثر شارل بودلر، ترجمه محمدرضا پارسایار
تأثیر یادگیری تصادفی واژگان بر حفظ و یادگیری آنها توسط زبان‌آموزان ایرانی
رابطه هوش عاطفی، خودکارآمدی، عزت نفس و بررسی تاثیر جنسیت، سن و سابقه تدریس بر آنها در بین معلمان زبان انگلیسی
«ایران در اشعار محمدمهدی الجواهری» با شرح و تحلیل اشعار ایران
بررسی جنبه‌های طنز در آثار مظفرالنواب و علی اکبر دهخدا
بررسی دانش ایمیل‌نویسی در زبان‌آموزان ایرانی: تاثیر فاصله‌ی اجتماعی و صمیمیت بر رسمیت ایمیل‌های ارسال شده
*