بررسی نقش عناصر شناختی در فرایند فهم و تولید زبانی: شناخت عملی و شناخت زیست فرهنگی

یکصدو پنجاه مثل عربی و معادلهای فارسی آن
فرمت سوالی چند گزینه‌ای و چند گزینه‌ای درست - نادرست: یک مقایسه بین دو نسخه از یک آزمون مشابه از امتحانات ورودی دانشگاههای دولتی ایران
نقش تمرین‌های مهارتی در ایجادانگیزه نزد فراگیران زبان فرانسه
نشانه شناسی "پیچش" در پیچش پیچ اثر هنری جیمز
نقد و بررسی ترجمه‌های رمان سرخ و سیاه اثر استاندال
نقد و بررسی ترجمه های اثر فلوبر « تربیت احساساتی»
بررسی مقابله ای راهکارهای ترجمه محاوره در زیرنویس انگلیسی فیلم های ایرانی بعد از انقلاب
معیارهای اساتید دانشگاههای ایران برای ارزشیابی ترجمه دانشجویان
بررسی تاثیر انگیزش و نگرش بر مهارت گفتاری در زبان خارجی در محیط های علمی: مطالعه موردی دانشجویان ایرانی
بررسی تطبیقی زندگی نامه شخصی روسو " اعترافات" و زندگی نامه شخصی استاندال " زندگی هانری برولار"
دیدگاه مکتب اسلام و نگرش مذهب شیعه راجع به فراگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
شرح شواهد مجمع البیان از آیه 14 سوره لقمان تا آیه 90 سوره صافات
پدیده‌ی اغتراب نزد شاعران برجسته مهاجر عراقی
*