بررسی تاثیر استرس در آموزش و یادگیری زبان فرانسه (مورد زبان آموزان ایرانی)

رابطه بین تکنیکهای کوئیز فراوانی اجرا و یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان پیش دانشگاهی
خلیل مطران خاتم مکتب کلاسیک، فاتح مکتب رومانتیک
دگرگونی نژادگی در قهرمانان تراژیک و عناصر پوچی در چهار تراژدی بزرگ شکسپیر
آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی
رابطه بین سطح گوش دادن و انتخاب راهبردهای گوش دادن در دانشجویان کارشناسی رشته زبان انگلیسی
تاثیر مطالعه اجمالی و مطالعه سطحی بر روی خواندن و درک مطلب و سرعت آن در زبان آموزان ایرانی
بررسی مقایسه انگیزش دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
شجاعت حضرت علی (ع) در اشعار عربی (از صدر اسلام تا دوره عباسی)
پیامد اخلاقی کردار انسان در رمان های جرج الیوت
تنوع در نگارش: تحقیقی مقایسه ای بین دانشجویان ایرانی و آمریکا
شناخت، بررسی و معرفی شخصیتی، آثار و افکار امین الریحانی
تاثیر گوناگونی فعالیتها بر توانایی درک مطلب خواندن یادگیرندگان
ساختار مقدمه های مقالات علمی و در زبانهای انگلیسی و فارسی و علوم تجربی و اجتماعی
*