مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس

تاثیر جمله نویسی بر بخاطر سپاری اصطلاحات در فراگیران زبان انگلیسی سطح متوسط در ایران
میزان اعتبار دیکته کامل کردنی بعنوان معیاری برای ارزیابی یشرفت نوشتاری فراگیران زبان خارجی
ًمیزان اعتبار دیکته کامل کردنی بعنوان معیاری برای ارزیابی یشرفت نوشتاری فراگیران زبان خارجی
بررسی استحکام برشی باند کامپازیت به عاج تحت تابش لیزر Nd:YAG با یا بدون استفاده از پیگمان مرکب چین
رابطه نگارش مستقیم و نگارش ترجمه ای و مهارت درست نویسی دانش آموزان از نظر نکات گرامری در زبان خارجی
رابطه نگارش مستقیم و نگارش ترجمه ای ومهارت درست نویسی از نظر گرامر در زبان خارجی
رابطه نگارش مستقیم و نگارش ترجمه ای و مهارت درست نویسی از نظر گرامر در زبان خارجی
رابطه نگارش مستقیم و نگارش ترجمه ای و مهارت درست نویسی دانش آموزان از نظر گرامر در زبان خارجی
تاثیر آموزش استراتژی های حدس زدن بر میزان ماندگاری لغت در دانش آموزان ایرانی پایه سوم دبیرستان
تاثیر آموزش استراتژی های حدس لغت بر میزان ماندگاری آن در دانش آموزان ایرانی پایه سوم دبیرستان
تاثیر یادداشت برداری بر یادگیری داستانهای کوتاه در دانشجویان متوسطه ایرانی
الحوار فی القرآن الکریم ، بلاغته اطرافه اهدافه انواعه
تاثیر اجرای تست و میزان آشنایی با کامپیوتر بر روی گرامر در میان دانشجویان ایرانی
*