شرح و ترجمه و تحقیق اساس البلاغه زمخشری "کتاب الراء"


شرح و ترجمه و تحقیق اساس البلاغه زمخشری "کتاب الراء"
با توجه به موارد فوق در می‌یابیم که ترجمه و تحقیق آثار بزرگان و سخنوران ادب عربی به خصوص کتب تالیف شده در زمینه بلاغت نقش عظیمی در فهم ادبیات و فرهنگ اون قوم دارد.


نقشهای تعاملی استاد و زبان آموز در آموزش زبانهای خارجی (بررسی عوامل عاطفی-حرکتی)
و به همین منظور براون شدم تا بخشی از کتاب پايه البلاغه تالیف جارالله زمخشری را به عنوان پایان‌نامه خویش برگزینیم.


مقایسه افعال زمان حال و آینده در زبان های روسی و فارسی


یادگیری واژگان زبان فرانسه توسط زبان آموزان ایرانی سطح پیشرفته


54 out of 100 based on 19 user ratings 794 reviews