آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن ( ج 1 )


آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن ( ج 1 )




در میان تحقیقات متفکران مسلمان در زمینه های مختلف فلسفی، کلامی، روایی قراون و به طور خاص در مکتوبات علم نظریه هایی وجود دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم به موضوع تعلیم و تربیت مربوط می شود و یا در زمره مبانی فلسفی ، معرفت شناختی ...و تعلیم و تربیت برنامه دارد.


بررسی مضمون عشق از دید دانش آموزان و اهمیت و جایگاه آن در برنامه درسی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت
این طرح به تنظیم و تحلیل این نظریه ها پرداخته هست .


بررسی میزان اثربخشی پودمانهای آموزشی رشته روابط عمومی از دیدگاه کارکنان شاغل در شهرداری شهر تهران


بررسی نیازهای آموزشی معلمان علوم دوره راهنمایی مدارس دخترانه شهر تهران در زمیه فرایند تدریس در سال تحصیلی 86-85


54 out of 100 based on 19 user ratings 494 reviews

بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با سبک رهبری روسای دانشکده‌های دانشگاه‌های دولتی ایران
بررسی میزان اثربخشی روش آموزش حل مسئله بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی شهر تبریز در سالتحصیلی 86-85
ارزشیابی پویانمایی های دینی تلویزیون جمهوری اسلامی بر پایه اصول روان شناسی کودک
علل افت تحصیلی در درس ریاضی چهارم دبستان با توجه ویژه به محتوای کتاب ریاضی پایه چهارم از نظر معلمین مدارس دولتی شهر نیشابور
مفاهیم بهداشتی کتابهای درسی مقطع ابتدایی ایران
بررسی تحول زبان شناسی تربیتی به عنوان یک برنامه درسی میان رشته‌ای دانشگاهی
تعیین مبانی معرفت شناسی و دلالت‌های تربیتی آن از دیدگاه امام علی (ع)
بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیران و اثربخشی مدارس متوسطه و پیش‌دانشگاهی ناحیه 2 شهرستان کرمان
بررسی رابطه‌ی میزان به کارگیری روش‌های تدریس فعال با ایجاد انگیزه به پژوهش در دانشجویان رشته‌های علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ارزشیابی از گزارش طرح‌های پژوهشی انجام گرفته در پژوهشکده‌ی تعلیم و تربیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی از سال 1369 تا 1384
ارزیابی روند افت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر بم و کارکردهای مدیریتی مرتبط با آن
*