بررسی اعتبار، روایی و تعیین نقاط برش اختلالهای پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) بر روی دانش آموزان 14-6 ساله مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تهران


بررسی اعتبار، روایی و تعیین نقاط برش اختلالهای پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) بر روی دانش آموزان 14-6 ساله مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تهران
بررسی اعتبار، روایی و تعیین نقاط برش اختلالهای پرسشنامه CSI-4 در بین دو گروه از کودکان 14-6 سال عادی مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر شهرستان تهران و کودکان دارای اختلالهای رفتاری و هیجانی ارجاع داده شده به مراکز بالینی این شهر هست.


بررسی تأثیر جو سازمانی هنرستانها بر روحیه هنرآموزان هنرستانهای شهر شیراز در سال تحصیلی 86-85
پرسشهای پژوهش: 1)آیا پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4) از اعتبار کافی برخوردار هست؟ 2)آیا پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4) از روایی کافی برخوردار هست؟ 3)نقاط برش اختلال بیش فعالی- کمبود توجه (AD/HD) و انواع اون در پرسشنامه علائم مرضی کودکان چه نمره هایی هست؟ 4)نقطه برش اختلال لجبازی و نافرمانی (ODD) در پرسشنامه علائم مرضی کودکان چه نمره ای هست؟ 5)نقطه برش اختلال سلوک (CD) در پرسشنامه علائم مرضی کودکان چه نمره ای هست؟ 6)نقطه برش اختلال اضطراب فراگیر (GAD) در پرسشنامه علائم مرضی کودکان چه نمره ای هست؟ پیشنهادات: 1)استفاده از پرسشنامه CSI-4 توسط متخصصان و کارشناسان بهداشت روانی در مدارس و مراکز درمانی جهت غربال کودکان مشکلات رفتاری از بین کودکان عادی.


[بررسی دانشکده‌های وابسته به دانشگاه پونه با توجه خاص به مدیریت آموزشی آنها]
2)برقراری کلاسهای آموزشی در زمینه شناخت اختلالهای رفتاری و هیجانی رایج کودکان و نشانه های مرضی مربوط به اونها برای کلیه معلمان مدارس ابتدایی و راهنمایی کشور.


بررسی میزان کاربست یافته‌های پژوهشی در رفع مشکلات مناطق آموزش و پرورش آذربایجان شرقی


[بررسی تصمیم‌گیری اداری و دانشگاهی در دانشکده‌های منتخب دانشگاه دهلی "با اشاره به سبک تصمیم‌ و تمرین رهبری مدیران]
نمایه ها:


66 out of 100 based on 41 user ratings 116 reviews

[مطالعه موردی ارزشیابی طرح آموزش جهانی یونیسف در ایران، 2003-2000]
[بررسی انتقادی ارزیابی مفاهیم روانشناسی با اشاره خاص به ابعاد سبک کل‌گرا-تحلیلی]
بررسی بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش و پرورش ساوه
بررسی آراء و اندیشه های تعلیمی و تربیتی ملاصدرای شیرازی و استنتاج اصول برنامه ریزی درسی
بررسی عوامل مرتبط با کاربرد روش‌های تدریس فعال در مدارس راهنمایی شهر کرمان از دیدگاه دبیران
بررسی تطبیقی نیازهای معلمین آموزشگاه‌های سیرجان مطابق با تئوری‌های محتوایی انگیزش
[زن و ناباروری: تجربه ای واقعی از ناباروری و تاثیر آن بر روابط اجتماعی و آموزش]
کیفیت آموزشی مدرسان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ارتباط آن با ویژگی‌های شخصی آنان
[بررسی دانشگاههای منتخب ایالات متحده با خدمات تلویزیونی گسترده دانشگاهی و توصیه هایی جهت اجرای خدمات تلویزیونی گسترده دانشگاهی فرضی]
ارزیابی کارایی درونی نظام آموزش دانشگاه شهید باهنر کرمان
*