خصوصیات مدارس اثر بخش


خصوصیات مدارس اثر بخش
با توجه به نحوه عمل ظاهراً یکسان مدارس، چنین بنظر می رسد که همه اونها با میراث اثر بخشی یکسانی اهداف خود را دنبال می نمايند در حالی که مدارس به واسطه تجارب متفاوت معلمان، مسئولان و دانش آموزان و در نتیجه بدلیل تفاوت در محیط، سبک رهبری و اولویت های خود، از همدیگر متفاوت می باشند.


بررسی دیدگاه دانش‌آموزان پسر و دختر مقطع پیش‌دانشگاهی شهر مهاباد در خصوص ویژگی‌های شهروند مطلوب
تفاوات متغیرهای مربوط مدارس موجب می شود که اونها اثربخشی متفاوتی داشته باشند.


بررسی ارکان، ابعاد و آثار حجاب در تعلیم و تربیت اسلامی
بررسی خصوصیات مدارس اثر بخش (به لفظ ساده تر یعنی مدارس «خوب») و تهیه و تنظیم لیست این خصوصیات با توجه به نظرات معلمان، به منظور هستفاده در تشخیص و تمیز مدارس اثربخش از غیر اثربخش (خوب از بد) می تواند مورد هستفاده واقع شود که هدف عمومی این طرح می باشد.


تاثیر بکارگیری الگوی طراحی آموزشی ADDIE بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی و رابطه آن با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوم راهنمایی شهرستان ک


بررسی و مقایسه رابطه رضایت شغلی و استرس شغلی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم شهرستان خرم‌آباد در سال تحصیلی 1386-1385


54 out of 100 based on 59 user ratings 884 reviews

شناسایی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر شکل گیری تبعیض های جنسیتی از نظر دانشجویان دختر تحصیلات تکمیلی رشته علوم تربیتی دانشگاههای سراسری شه
تأثیر روشهای همیاری، ایفای نقش، نقشه مفهومی و بارش مغزی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان سال سوم ابتدائی چند پایه (سال تحصیلی 86-85)
مقایسه تأثیر بازی های سنتی و رایانه ای بر تفکر خلاق کودکان دوره آمادگی شهر شهرکرد در سال تحصیلی 86-1385
بررسی نقش دوره راهنمایی کشور در انتقال فرهنگ شهادت، ایثار و جهاد براساس تحلیل محتوای کتاب‌های درسی فرهنگ اسلامی، فارسی و علوم اجتماعی
بررسی تاثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICDL) در فعالیت‌های آموزشی-پژوهشی دبیران شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 86-85
بررسی میزان آگاهی معلمان ابتدایی شهر همدان از نظریه‌های یادگیری و به کارگیری آن در فرایند تدریس در سال 86-1385
بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض مدیران سازمان بهزیستی شهر تهران با اثربخشی آنان در سال 1386
بررسی مقایسه‌ای میزان اضطراب امتحان، عزت نفس و خلاقیت دانش‌آموزان در ارزشیابی واقعی و ارزشیابی سنتی
نیازسنجی آموزشی مربیان دوره پیش از دبستان شهرستان بیرجند از دیدگاه خودشان در سال تحصیلی 86-85
ارائه الگوی برنامه درسی فاوا در دوره ابتدایی با تاکید بر هدف و محتوا
*