بررسی عوامل موًثر بر وضعیت تحصیلی دانشجویان مامایی پزشکی بابل

"تأثیر روش حل مسأله در پرورش تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر بوشهر"
بررسی رابطه شیوه‌های فرزندپروری والدین با سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه شهر برازجان سال تحصیلی 86-85
بررسی خود ارزیابی مدیران مدارس استثنایی شیراز و رابطه آن با ارزیابی معلمین همان مدارس از مدیر
زمینه‌یابی استقرار مدل تعالی سازمانی بر اساس استاندارد EFQM در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
اصول تعلیم و تربیت در نظام فلسفی راسل
"مطالعه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب و ارتقا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس پسرانه و دخترانه پایه دوم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیل
مطالعه تطبیقی شیوه‌های آموزشی، مواد، منابع و رسانه های آموزشی نحوه تهیه و ارایه آنها در دانشگاه های باز و از راه دور انگلستان، هند و ایران
تاثیر آموزش ارائه شده از سوی رابطین بهداشت بر رفتارهای بهداشتی خانوارهای تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی منطقه 17 تهران
بررسی مسائل و مشکلات ارزشیابی آموخته‌های دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه مازندران
تبیین رویکرد پیشرفت‌گرایی در برنامه درسی (با تاکید بر معرفت شناسی جان دیویی) و نقد آن براساس رئالیسم اسلامی (علامه طباطبائی)
بررسی تطبیقی روش های تدریس و روش های ارزشیابی حوزه های علمیه و دانشگاههای شهر کرمان
کیفیت آموزشی مدرسان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ارتباط آن با ویژگی های شخصی آنان
اثر بخشی آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان بیمه مرکزی ایران
*