بررسی اثربخشی آموزش رسانه ای در بین کم سوادان استان مازندران در طی سال های 86-1382

بررسی رابطه اجرای مدیریت مدرسه محوری با عوامل شخصی مدیران مدارس ناحیه یک شهر کرمان در سال تحصیلی 86-1385
ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزش ضمن خدمت از دیدگاه کارکنان بانک مسکن شهر تهران طی سال 1386
مطالعه میزان انطباق تصاویر کتاب فارسی سوم دبستان (بخوانیم) با شرایط اقلیمی شهرستان خلیل آباد در سال تحصیلی 84-83
تاثیر برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی بر افزایش کارایی پزشکان متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه
مطالعه راهبردهای یاددهی و یادگیری درس زبان فارسی دوم متوسطه نظام آموزش از راه دور بر مبنای کتب مربوط از نظر دبیران استان چهارمحال و بختیاری
بررسی نگرش معلمان نسبت به مجله رشد معلم (مطالعه موردی: شهر یزد)
بررسی سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر کرج و رابطه آن بانگرش نسبت به موفقیت، رشته تحصیلی و معدل
بررسی نقش طراح آموزشی در تالیف کتاب درسی از دیدگاه متخصصان برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی سال 1387
بررسی سیر تحولات، چالش ها و چشم‌اندازهای آموزش زنان در مراکز و موسسات آموزش عالی ایرن (از مشروطیت تاکنون)
بررسی عوامل عدم بهره‌گیری از روش های نوین تدریسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)در مقطع ابتدایی از نظر معلمان و مدیران مدارس ابتدایی
مقایسه اثربخشی روش تدریس کاوشگری با روش تدریس همیاری بر روی پیشرفت تحصیلی و مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر در درس علوم تجربی سال پنجم ابت
بررسی تحلیلی و تطبیقی آموزش مجازی در کشورهای انگلستان،‌هند و ایران
بررسی تحلیلی و تطبیقی نظام ارزشیابی تحصیلی دوره متوسطه در کشورهای ایران، انگلستان و کانادا
*