بررسی تحلیلی محتوای کتب درسی ریاضی دوره ابتدایی (پایه دوم و سوم) در رابطه با اعمال ذهنی و شاخص های خلاقیت از نظر گیلفورد

بررسی آراء سیاسی فارابی در زمینه جامعه مدنی و دلالتهای آن در تربیت مدنی (شهروندی)
بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه علم
رابطه فرهنگ سازمانی دانش مدار و فرآیندهای مدیریت دانش مطالعه موردی : واحدهای (آموزشی -پژوهشی) جهاد دانشگاهی ایران
"ارزشیابی کیفیت مدیریت خدمات مراکز آموزشی دانشگاه جامع پیام نور استان های آذربایجان شرقی و غربی بر اساس الگوی سروکوال و مولفه های مدیریت کیف
آسیب‌شناسی و اثربخشی رشته‌های میان رشته‌ای علوم انسانی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تربیت مدرس و الزهرا
اثربخشی تصحیح باورهای ارتباطی مربوط به کارکرد خانواده در سازگاری زناشویی خانم‌های متاهل دانشجو
مقایسه خودارزیابی عملکرد مدیران پژوهشی دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ارزیابی روسای گروه‌های آموزشی از آنان
بررسی تاثیر آموزش یادگیری مغز محور بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان پایه سوم ابتدایی
بررسی دیدگاه‌های هستی‌شناسی علامه طباطبایی و دلالت‌های تربیتی آن
شناسایی شایستگی های حرفه ای مطلوب دانش آموختگان دانشکده های مهندسی در ایران (مورد پژوهی: دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف
تاثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشورهای باز و بسته
بررسی عوامل موثر بر تجربیات پژوهشی (فرآیند پایان نامه نویسی) دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های اصفهان و صنعتی اصفهان
بررسی علل و عوامل موثر در افزایش درصد قبولی دوره مقدماتی سال 83 نهضت سواد آموزی شهرستان چناران
*