بررسی مقایسه‌ای میزان اضطراب امتحان، عزت نفس و خلاقیت دانش‌آموزان در ارزشیابی واقعی و ارزشیابی سنتی

بررسی تاثیر مشارکت در فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه نواحی 1 و 4 آموزش و پرورش شهر شیراز سال تحصی
بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با اثربخشی در کارکنان آموزش فنی و حرفه ای فارس سال 87-86
بررسی تأثیر روش خواندن و نوشتن تلفیقی بر پیشرفت تحصیلی و رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان شهر زرقان 87-1386
بررسی رابطه سبک های رهبری "آمرانه و مشارکتی" و بهداشت روانی با رضایت شغلی دبیران دبیرستانهای شهرستان مرودشت
بررسی رابطه بین مهارت سازمانی مدیریت زمان و اثربخشی سازمانی مدیران ناحیه 4 شیراز
بررسی و مقایسه دیدگاه مدیران و معلمان دوره ابتدایی ناحیه 4 شیراز در رابطه با علل عدم به کارگیری تکنولوژی آموزشی در سال تحصیلی 88-87
بررسی رابطه میان نظام ارزشی با تعهد سازمانی دبیران دبیرستانهای شهرستان مرودشت
بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین معلمان مقطع متوسطه شهر نی ریز 88-87
بررسی اجرای مدیریت کیفیت فراگیر و رابطه آن با خلاقیت مدیران مقطع متوسطه شهرستان مرودشت
تاثیر دوره پیش دبستان بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر کازرون در سال تحصیلی 88-87
بررسی رابطه خلاقیت و نواندیشی مدیران با اثربخشی مدرسه از دیدگاه دبیران دبیرستانهای دخترانه و پسرانه ناحیه 2 شیراز در سال 88-87
بررسی میزان تاثیر ابعاد مدیریت مدرسه محور بر خلاقیت معلمان ابتدایی شهر کازرون
رابطه نیازهای مدیران و شیوه ی مدیریت آنان در مدارس شهرستان داراب در سال 1387
*