مقایسه شیوه‌ها و روش‌های مطالعه دانش‌آموزان ایرانی و آمریکایی در مقطع دبیرستان از نظر راهبردهای شناختی و فراشناختی

بررسی رابطه بین عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر کرمان در سال تحصیلی 88-1387
بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی با تأکید بر روش تفحص گروهی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر مرودشت در سال تحصیلی 88-87
بررسی جایگاه برابری جنسیتی در کتاب های فارسی مقطع راهنمایی تحصیلی
بررسی تاثیر مشارکت بخش خصوصی (آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای) بر توسعه ی اقتصادی-اجتماعی استان سیستان و بلوچستان
بررسی تاثیر ویژگی های کارآفرینی مشاوران در هدایت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه ناحیه 3 شیراز سال تحصیلی 88-87
بررسی جایگاه هویت ملی در برنامه درسی جامعه شناسی 1 و 2 دوره متوسطه
بررسی اثربخشی روش یادگیری مشارکتی بر مهارتهای اجتماعی، خود پنداره تحصیلی و عملکرد در درس ریاضی دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی شهرستان دا
مقایسه بین میزان تاثیر روش تدریس مباحثه ای و سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه سال سوم رشته تجربی شهرستان مرودشت در سال تحصی
بررسی جایگاه بهداشت و سلامت در کتب درسی علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (درون گرایی-برون گرایی) با تعهد سازمانی و رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان اقلید
بررسی تاثیر آموزش بن بن بن بر زبان آموزی و خلاقیت کودکان پیش دبستانی شهرک گلستان شیراز
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت و اثربخشی از دیدگاه معلمان مقطع راهنمایی مدارس دخترانه شهر مرودشت در سال تحصیلی 88-87
بررسی اثربخشی دوره های آموزش کارگزاران بیمه ی کشاورزی بر اساس مدل "کرک پاتریک"
*