بررسی آگاهی معلمان شهرستان گناباد از نظریه‌های یادگیری و میزان کاربرد آنها در فرایند یادهی-یادگیری

بررسی اثربخشی روش یادگیری مشارکتی بر مهارتهای اجتماعی، خود پنداره تحصیلی و عملکرد در درس ریاضی دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی شهرستان دا
مقایسه بین میزان تاثیر روش تدریس مباحثه ای و سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه سال سوم رشته تجربی شهرستان مرودشت در سال تحصی
بررسی جایگاه بهداشت و سلامت در کتب درسی علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (درون گرایی-برون گرایی) با تعهد سازمانی و رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان اقلید
بررسی تاثیر آموزش بن بن بن بر زبان آموزی و خلاقیت کودکان پیش دبستانی شهرک گلستان شیراز
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت و اثربخشی از دیدگاه معلمان مقطع راهنمایی مدارس دخترانه شهر مرودشت در سال تحصیلی 88-87
بررسی اثربخشی دوره های آموزش کارگزاران بیمه ی کشاورزی بر اساس مدل "کرک پاتریک"
بررسی عوامل موثر بر اقدام پژوهی معلمان مقاطع ابتدایی و راهنمایی دولتی منطقه فامنین در سال تحصیلی 87-1386
امکان سنجی بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر تهران از دیدگاه دبیران
ارزیابی مهارتها و شایستگی‌های مدیران دبیرستانهای تهران از نقطه نظر معلمان
ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامه درسی رشته برنامه ریزی درسی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور از دیدگاه اساتید و دانشجویان بر اساس عناصر برنامه درسی الگوی فرانسیس کلا
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اثربخشی معلمان شهرستان سقز در سال تحصیلی 87-86
*