بررسی مسائل و مشکلات ارزشیابی آموخته‌های دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه مازندران

تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر میزان یادگیری و سواد اطلاعاتی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی در درس علوم تجربی
بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تربیت سیاسی محافظه کار
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با یگانگی فرد-سازمان در دانشگاههای دولتی غرب کشور(همدان، کرمانشاه و کردستان)
بررسی تطبیقی نیازهای آموزشی دانش آموزان دختر و پسر عشایر استان چهارمحال و بختیاری
مطالعه ی راههای تقویت و گسترش روحیه ی پژوهشگری در بین دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان بانه (استان کردستان) در سال تحصیلی 87-86
بررسی تاثیر آموزش درباره عواقب ازدواج فامیلی بر نگرش دختران سال سوم دبیرستان بخش زارچ نسبت به اینگونه ازدواج ها در سال تحصیلی 88-1387
آسیب شناسی نظارت اعضای هیئت علمی بر پایان نامه های دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران سال تحصیلی 89-1388
بررسی مقایسه ای مهارتهای اجتماعی در کودکان پیش دبستانی 6-5 ساله با و بدون سابقه آموزش موسیقی به روش کارل ارف در شهر تهران 88-1387
بررسی میزان تاثیر آموزش کارکنان بر توانمندسازی منابع انسانی بانک کشاورزی منطقه غرب شهر تهران
بررسی نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد در راستای طراحی برنامه آموزشی و بهسازی منابع انسانی آنها
بررسی تحلیلی و تطبیقی ویژگیهای مشارکت مردمی در امر آموزش و پرورش در کشورهای ایران، انگلستان و ژاپن
بررسی و مقایسه اضطراب دانش آموزان پسر سال سوم بین مدارس نمونه دولتی، دولتی و غیر انتفاعی در دبیرستان های شهر تهران در سال تحصیلی 87-1386
بررسی موانع و مشکلات در جذب و نگهداری و ارتقاء نیروی انسانی در مدارس فنی و حرفه ای و کاردانش شهر تهران از دیدگاه مدیران سازمانی ذیربط
*