تبیین اصول و مبانی رویکرد تلفیق و ارزیابی آن در برنامه ریزی درسی

بررسی موانع و مشکلات در جذب و نگهداری و ارتقاء نیروی انسانی در مدارس فنی و حرفه ای و کاردانش شهر تهران از دیدگاه مدیران سازمانی ذیربط
بررسی کارایی درونی دوره ی آموزش عمومی (آموزش ابتدایی و راهنمایی تحصیلی) شهرستان بانه در سال های تحصیلی 80/79 تا 85/84
تجزیه و تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی بر مبنای مولفه های آموزش جهانی
بررسی رابطه ی ذهنیت فلسفی و نگرش به روشهای تدریس فعال در بین معلمین ریاضی مقطع راهنمایی دخترانه شهر اصفهان
ضرورت تفکر انتقادی و نقد و بررسی تحقق آن در مدارس متوسطه شهر تهران از دیدگاه معلمان
بررسی عوامل مرتبط با توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
مطالعه عوامل موثر بر گرایش معلمین به استفاده از الگوهای نوین تدریس در دوره ابتدایی شهرستان شیروان
بررسی و ارزشیابی محتوای کتاب جامعه شناسی (2) سال سوم متوسطه نظری بر اساس اصول انتخاب و سازماندهی محتوا با توجه به دیدگاه دبیران و دانش آموزان
ارزیابی محتوای کتاب‌های درسی زبان‌آموزی سال‌های چهارم و پنجم ابتدایی از نظر میزان ارتباط آن با مهارت‌های زندگی از دیدگاه صاحب‌نظران و مع
ارزیابی مقایسه ای دوره های آموزشی دانشگاه مازندران با آموزشهای مورد نیاز کار آفرینانه
بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر مهارت حل مسئله و هماهنگی دیداری-حرکتی پسران پیش دبستانی شهر تهران در سال 1386
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی مربیان مراکز پیش دبستانی با عملکرد آن ها بر اساس مدل کاترون و ارتباط آن با رضایتمندی والدین (
مطالعه ذهنیت فلسفی مدیران با عملکرد آن ها در مدارس راهنمایی پسرانه سبزوار
*