بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با ویژگیهای سازمان یادگیرنده در دانشگاه شهید بهشتی تهران

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی مربیان مراکز پیش دبستانی با عملکرد آن ها بر اساس مدل کاترون و ارتباط آن با رضایتمندی والدین (
مطالعه ذهنیت فلسفی مدیران با عملکرد آن ها در مدارس راهنمایی پسرانه سبزوار
رابطه هوش هیجانی و خلاقیت در هنرجویان پایه سوم هنرستان های فنی و حرفه ای شهر تبریز در سال تحصیلی 87-1386
مطالعه تاثیر نرم افزار آموزش ریاضی انیاک بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی ناحیه 2 یزد
بررسی میزان اطلاع پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد سبزوار نسبت به محتوای علمی رشته تحصیلی و آینده شغلی آن
بررسی تطبیقی مفهوم علاقه اجتماعی در دیدگاه آدلر و صله رحم در متون اسلامی
بررسی و مقایسه انسان شناسی اسلامی با انسان شناسی وجودگرا و دلالت های تربیتی آنها
بررسی منابع، محدودیت ها و روش های اجرائی مدیریت مدرسه محور از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان
مطالعه عملکرد گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی شهرستان رشت از دیدگاه معلمان این دوره
مقایسه انگیزه و پیشرفت تحصیلی پذیرفته شدگان طرح فراگیر با پذیرفته شدگان از طریق آزمون سراسری مقطع کارشناسی در دانشگاه پیام نور مرکز ساری
بررسی میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت مدیریت آموزش و پژوهش استانداری استان کهکیلویه و بویراحمد از دیدگاه شرکت کنندگان در این دوره ها در سال
بررسی تاثیر روش خواندن و نوشتن تلفیقی بر پیشرفت تحصیلی و رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان شهر زرقان 87-1386
بررسی رابطه مهارت خواندن با پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر ارسنجان در سال تحصیلی 87-1386
*