بررسی مقایسه‌ای سبک‌های یادگیری و رابطه آن با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پایه سوم متوسطه شهرستان ماکو سال تحصیلی 84-83

مطالعه عملکرد گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی شهرستان رشت از دیدگاه معلمان این دوره
مقایسه انگیزه و پیشرفت تحصیلی پذیرفته شدگان طرح فراگیر با پذیرفته شدگان از طریق آزمون سراسری مقطع کارشناسی در دانشگاه پیام نور مرکز ساری
بررسی میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت مدیریت آموزش و پژوهش استانداری استان کهکیلویه و بویراحمد از دیدگاه شرکت کنندگان در این دوره ها در سال
بررسی تاثیر روش خواندن و نوشتن تلفیقی بر پیشرفت تحصیلی و رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان شهر زرقان 87-1386
بررسی رابطه مهارت خواندن با پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر ارسنجان در سال تحصیلی 87-1386
تاثیر فرهنگ سازمانی مدارس بر روی بهبود سازمانی مدارس از دیدگاه دبیران ناحیه یک شهر شیراز
بررسی رابطه مهارت حل مسأله با میزان سازگاری دانش آموزان پایه اول عمومی متوسطه منطقه بشاگرد در سال تحصیلی 87-1386
نیازسنجی و تعیین اولویت های آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه در زمینه ی محیط زیست
بررسی تاثیر آموزشهای فنی و حرفه ای غیررسمی بر سطح مهارت کارآموزان در شهر یاسوج در سال 1387
بررسی رویکردهای تربیت شهروندی در کتب درسی علوم انسانی دوره راهنمایی تحصیلی ایران
بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای شهر همدان در سال تحصیلی 87-1386 و ارائه راهکارهایی جهت است
مطالعه ارتباط سبک های یادگیری (دیداری، شفاهی، خواندن/نوشتنی، حرکتی، چند حسی) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تهران
بررسی رابطه بین مهارتهای اجتماعی دانش آموزان، سطح تحصیلی، شغلی و اقتصادی والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه شهر دارا
*