ساخت و آزمون برنامه‌ی چندرسانه‌ای در درس علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه با استفاده از الگوی کاوشگری علمی در شهر بیرجند

بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه سوم متوسطه شهر بوشهر در سال تحصیلی 87-1386
بررسی علل عدم به کارگیری تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس دوره ابتدایی از دیدگاه مدیران و معلمان ناحیه 4 شیراز
بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با خلاقیت معلمان مدارس راهنمایی شهر مرودشت در سال 88-87
رابطه خود پنداره، فعالیت های پیش دبستانی، نگرش والدین و دانش آموزان به خواندن با عملکرد سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی (براساس م
بررسی تاثیر اجرای یک برنامه مدون آموزشی بر میزان اطلاعات مدیریتی مدیران پرستاری با تاکید بر اصل تفویض اختیار
بررسی مبانی، اهداف، اصول و روش های تربیت انسان بر مبنای حرکت جوهری ملاصدرا و تطبیق این یافته ها بر متون دینی
بررسی رابطه التزام شغلی با میزان خلاقیت مدیران آموزش و پرورش مرودشت
بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی با تأکید بر روش جیگ ساو بر مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی کوه سبز در سال تحصیلی 87-1386
تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر یادگیری و یادداری مفاهیم علوم تجربی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی ناحیه 3 شهر شیراز در سال تحصیلی 86-85
بررسی تاثیر روش تدریس بدیعه‌پردازی بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر مرودشت سال 88-87
بررسی رابطه‌ی عوامل خانوادگی و آموزشگاهی با میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ناحیه سه
بررسی و مقایسه علل افت انگیزش تحصیلی از دیدگاه دانش‌آموزان و دبیران مقطع راهنمایی شبانه‌روزی عشایر فارس در سال تحصیلی 88-87
تاثیر روش تدریس مشارکتی (همیاری) بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه سوم دوره راهنمایی شهر مرودشت (کتاب علوم تجربی) سال تحصیلی
*