بررسی و تحلیل سر فصل‌ها، مباحث و برنامه‌های آموزش مربیان پیش دبستان در کشورهای ایران، استرالیا، کانادا، و بریتانیا

بررسی عوامل مرتبط با توانمندسازی اعضاء هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
تحلیل محتوای کتاب های درسی زبان انگلیسی سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوم در حیطه شناختی و مقایسه این دو کتاب از ج
تبیین و مقایسه ی جایگاه خلاقیت و جامعه پذیری در فرایند تعلیم و تربیت از دیدگاه غلامحسین شکوهی و میر عبدالحسین نقیب زاده
بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و توانمندسازی مدیران در مدارس متوسطه شهرستان ساری
بررسی رابطه بین مهارت شنود موثر مدیران و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان‌های دخترانه شهرستان قائمشهر در سال تحصیلی 88-87
بررسی عملکرد مراکز خدمات رفاهی در تامین رضایت شغلی معلمان شهرستان ملکان در سال تحصیلی 88-87
بررسی نیازهای آموزشی مدیران پرستاری بیمارستان های دولتی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1387
بررسی عوامل موثر بر کارایی مدیران مدارس ابتدایی (پسرانه) شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 88-87
بررسی رابطه دانش و نگرش معلمان پایه پنجم دوره ابتدایی استان آذربایجان غربی در مورد روش های تدریس فعال و تاثیر آن بر عملکرد ایشان
بررسی موانع پذیرش زنان در پست ‌های کارشناسی و مدیریت میانی در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ایلام از دیدگاه دبیران متوسطه زن و مسئولین
بررسی کارایی آیین نامه انضباطی مدارس ارومیه در سال تحصیلی 88-1387 و ارائه مدل مناسب
بررسی تاثیر دوره‌های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان مقطع متوسطه شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 88-87
بررسی عملکرد واحد آموزش مراکز درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی شهرستان تبریز
*