رابطه بین مهارت خواندن با پیشرفت تحصیلی (در دروس علوم تجربی و ریاضی) دانش آموزان کلاس اول راهنمایی شهر مرودشت

بررسی امکان اجرای خودسنجی دانش‌آموز در آموزش ابتدایی از دیدگاه آموزگاران، مدیران مدارس و کارشناسان آموزش ابتدایی در شهر تهران
بررسی نگرش دبیران مقطع متوسطه شهرستان خوی به قدرت مقام و قدرت شخصی مدیران مدارس متوسطه در سال تحصیلی 87-86
بررسی جو سازمانی دانشگاه شهید بهشتی از دیدگاه اعضای هیات علمی
بررسی رابطه‌ی مهارت‌های مدیران و عملکرد موثر آنان از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز
بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی مدیران با اثربخشی آنان از نظر دبیران مقطع راهنمائی شهرستان بوکان در سال تحصیلی 87-1386
مطالعه‌ای پیرامون تفاوتهای جنسیتی از دیدگاه قرآن کریم، استاد مطهری و فمینیسم
"بررسی نظریات معلمان و دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر مشهد نسبت به فعالیتهای فوق برنامه در سال تحصیلی 87"
بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با فرسودگی شغلی آموزگاران ناحیه شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 87-86
بررسی نگرش مدیران و دبیران دبیرستانهای ناحیه (یک) شهرستان ارومیه در خصوص حدود اختیارات تصمیم‌گیری مدارس در سیستم مدرسه محور
بررسی رابطه مهارتهای انسانی مدیران با رضایت شغلی معلمان در مدارس راهنمائی و متوسطه شهرستان بوکان در سال تحصیلی 86-87
بررسی ارتباط بین مولفه‌های سازمان یادگیرنده با میزان کارآفرینی اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه
"ملاکهای گزینش و چینش تصاویر در کتب درسی و محتوای آموزش الکترونیکی"
بررسی نگرشهای دانش‌آموزان و معلمان پایه‌های اول و دوم دوره راهنمایی ناحیه یک شهرستان ارومیه نسبت به تکلیف شب در سال تحصیلی 88-87
*