بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ابتدایی مدارس طرح بهبود کیفیت منطقه مروست

شناسایی میزان توجه به سواد اطلاعاتی در درسنامه های علوم تجربی و اجتماعی دوره ی راهنمایی
شناسایی و طبقه بندی آموزه ها و مفاهیم اخلاقی کتابهای درسی پایه اول دوره راهنمایی
بررسی میزان تأثیر درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی در انتخاب رشته تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان متوسطه منطقه ماهان
بررسی تاثیر روش اجتماع ‌پژوهی آموزش فلسفه به کودکان پایه سوم ابتدایی بر پرورش مهارت‌های شهروندی آنان
تاثیر وضعیت سبک های رفتاری خانواده های بیرجندی بر اعتماد به نفس فرزندان آنها در دوره متوسطه در سال تحصیلی 87-1386
میزان دیانت و عوامل روانی موثر بر آن میان دانش آموزان بینا و نابینای استان کرمان
بررسی کیفیت زندگی کاری و رابطه آن با بهره وری کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان شهربابک در سال تحصیلی 1387-1386
ارزیابی معلمان، از کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی دانش آموزان دارای نیازهای ویژه ذهنی در استان خراسان رضوی سال تحصیلی 1387-1386
مقایسه و ارزشیابی فرصتهای آموزشی در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر کرمان در سال تحصیلی 86-1385
فلسفه تربیتی امام خمینی (ره)
بررسی رابطه‌ی بین هوش چندگانه و سبک‌های رهبری تحولی، تبادلی مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان
بررسی مشکلات تغذیه‌ای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان به منظور ارائه‌ی الگوی مناسب
بررسی رابطه بین انواع و مدت زمان استفاده از بازی های رایانه ای و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی دولتی ناحیه 2 شهر کرما
*